Chị Thi

24/03/16 09:03:14 Lượt xem: 21
Bà Vũ Thi - Trưởng Ban Tiếp thị và Truyền thông Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCco)
"Chúng tôi đã đồng hành cùng PSC Media suốt hơn 08 năm qua và đó là một hành trình tuyệt vời!"
Chia sẻ: 
© 2016 PSC MEDIA, INC.All Rights Reserved