CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PSC (PSC MEDIA)

Hà Nội

Địa Chỉ: 6th Floor, 25T1 Building, Lot N05, Tran Duy Hung Southeast Urban Area, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi

Tổng đài hỗ trợ : (84-24) 3557 9366 / 67 / 68 / 69

Email : pschn@pscmedia.vn

Website: https://pscmedia.vn

 

Hồ Chí Minh

Địa Chỉ: 4th Floor, 10B Nguyen Thi Minh Khai, Da Kao ward, Dst 1, Ho Chi Minh City

Tổng đài hỗ trợ : (84-28) 3518 0459/ 2243

Email : pschcm@pscmedia.vn

Website: https://pscmedia.vn