PSC Media được vinh danh trong Hội nghị Khách hàng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV)

Vào ngày 02/12/2023 tại Phan Thiết, PSC Media vinh dự nhận giải thưởng “Kiến tạo giá trị” của Đài Truyền hình TP.HCM năm 2023 trong Hội nghị khách hàng HTV.

Đây là dịp để Đài Truyền hình TP HCM vinh danh các công ty truyền thông đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Đài nói riêng và của ngành truyền hình nói chung cũng cũng là dịp để đánh giá các hoạt động kinh doanh quảng cáo, hoạt động liên kết sản xuất chương trình giữa Đài Truyền hình TP. HCM với các khách hàng, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng chương trình quảng bá, xây dựng thương hiệu và đưa ra định hướng phát triển cho hoạt động này trong thời gian tới.
Chúc cho sự hợp tác giữa HTV và PSC Media sẽ luôn bền chặt, phát triển, cùng nhau “Kiến tạo giá trị”, tạo dựng những chương trình, những dự án hay, hấp dẫn phục vụ đời sống tinh thần ngày càng nâng cao của khán giả trên mọi miền Tổ quốc.