PSC Outting: Chuỗi hoạt động thể thao ngoài trời

PSC Outting là chuỗi các hoạt động tập thể ngoài trời được tổ chức để tập thể anh chị em CBCNV PSC cùng giao lưu, kết nối, rèn luyện thể chất.

Sáng ngày 17/7 vừa qua, hưởng ứng phòng trào PSC Outting toàn bộ anh chị em tập thể PSC đã dậy từ sáng sớm vào ngày nghỉ để chạy bộ xung quanh hồ Gươm. Hoạt động giúp nâng cao thể chất và kết nối anh chị em trong công ty ngày càng gần gũi hơn nữa. 

Làm việc hăng say không quên nâng cao sức khoẻ để làm việc và cống hiến tốt hơn nữa.

 Còn rất nhiều hoạt động khác dần dần sẽ được bật mí.
Bạn có muốn gia nhập gia đình PSC cùng chúng tôi không? 😊